MUDr. Vladimír Vogeltanz

Patnáct let jsem pracoval jako lékař v nemocnici. Operoval jsem a léčil farmaky nemocná těla svých bližních metodami oficiální medicíny.

Od roku 1990 jsem zároveň zkoušel i mnohé metody tzv. alternativní medicíny. Studoval jsem je, praktikoval a postupně opouštěl a ponechával si jen esenci poznání a intenzivně studoval ezoterní prameny.

Došel jsem k závěru, že medicína vědecká i většina metod alternativních má jednoho společného jmenovatele – aktivitu léčícího a pasivitu nevědomého nemocného.

V roce 1993 jsem se dvěma atestacemi opustil místo zástupce primáře a odešel z oficiální medicíny. Vědomosti a zkušenosti o trojí podstatě člověka (duch – duše – tělo) získané do té doby, nedovolily mému svědomí zůstat v systému pouze materialisticky orientované medicíny, jejíž představitelé odmítali i jen uvažovat o prioritě ducha před hmotou a o duševně duchovních příčinách nemocí těla vůbec. Ale já už jsem za ty roky vyslechl stovky životních příběhů lidí, jejichž pokřivené vztahy jednoznačně vyústily do nemoci těla. Už jsem dokázal „předvídat“ z nemravných vztahů diagnózu a naopak z diagnózy nemravnost vztahů. Začal jsem chápat, že odoperováním příznaků nemoci jen v těle neřeším skutečnou nemoc ukrytou v duši. Odložil jsem skalpel, přestal aktivně operovat v tělech bližních a stal jsem se „pouze“ pasivním poradcem tam, kde se nemocný rozhoduje sám ve své duši odoperovat skutečnou příčinu nemoci těla.

I já jsem se rozhodl k radikálnímu řezu ve svém životě a začal jsem dělat naplno jenom to, o čem jsem přesvědčen, že je správné, a to čemu věřím. A tak se od roku 1993 společně s klienty noříme do hlubin sebepoznání a hledáme perlu, která je ukryta v každém z nás.

Do mojí práce i do mého života vstoupila ETIKOTERAPIE.

MUDr. Vladimír Vogeltanz