Základní kurz etikoterapie 

Diagnostika a léčba duševně duchovních příčin nemocí. Kurz nabízí základní informace o principech a možnostech etikoterapie těm, kteří chtějí rozšířit svůj pohled na zdraví o duchovní rozměr. S ohledem na své zaměření je přednostně určen lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří jsou v denním styku s nemocnými (není podmínkou).
Studium etikoterapie je možné za předpokladu, že frekventant zároveň prochází hlubokými proměnami celé své bytosti v duchu etikoterapie. Předpokládá se hluboké vnitřní prožití zásadních změn života, vědomé opouštění ega a jasné nasměrování celého bytí do souladu s duchovními a mravními zákony. To je dlouhodobý a náročný proces.
Kurz je pro opravdové zájemce, kteří touží odnést si do osobního i pracovního života ducha etikoterapie a ne potvrzení o účasti. Je pro ty, kterým není lhostejný nejen jejich vlastní vývoj, ale i vývoj společnosti.

Základní kurz je rozvržen do 2 částí (víkendů) v termínech:
13. – 15. března 2020 a 15. – 17. května 2020
Místo: Hotel Kormorán, K přívozu 24, 257 22 Lštění – Zlenice, Středočeský kraj
www.kormoran-ubytovani.cz
33 km jihovýchodně od centra Prahy

Cena jednoho víkendu ZKE: 2 500,- Kč
Cena za ubytování a stravu: 1 300,- Kč
Kurz je komponován jako celek s ubytováním a stravou.

Zájemci mají možnost přihlásit se formou
– přehledu o dosavadní praxi (veškeré) 
– a motivačního dopisu s uvedením kontaktních údajů (viz. přihláška)
do 31. prosince 2019.
Informace o možnosti přihlášení i po tomto termínu na: 775 508 587. 
Následně o zařazení do kurzu budou zájemci vyrozuměni.

Pro případné informace volejte: 775 508 587.

Přihláška na kurz: