Základní kurz etikoterapie

ZKE 2023
Diagnostika a léčba duševně duchovních příčin nemocí. Kurz nabízí základní informace o principech a možnostech etikoterapie těm, kteří chtějí rozšířit svůj pohled na zdraví o duchovní rozměr. S ohledem na své zaměření je přednostně určen lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří jsou v denním styku s nemocnými (není podmínkou).
Studium etikoterapie je možné za předpokladu, že frekventant zároveň prochází hlubokými proměnami celé své bytosti v duchu etikoterapie. Předpokládá se hluboké vnitřní prožití zásadních změn života, vědomé opouštění ega a jasné nasměrování celého bytí do souladu s duchovními a mravními zákony. To je dlouhodobý a náročný proces.
Kurz je pro opravdové zájemce, kteří touží odnést si do osobního i pracovního života ducha etikoterapie a ne potvrzení o účasti. Je pro ty, kterým není lhostejný nejen jejich vlastní vývoj, ale i vývoj společnosti.

Základní kurz je rozvržen do dvou částí (víkendů) v průběhu dubna a května 2023 (termín bude upřesněn).

Cena jednoho víkendu ZKE: 2900,-
Cena za ubytování a stravu: 1700,-
Kurz je komponován jako celek s ubytováním a stravou.

Zájemci mají možnost přihlásit se formou
– přehledu o dosavadní praxi – veškeré
– a motivačního dopisu s uvedením kontaktních údajů (viz. přihláška)
do 1. března 2023.
Po tomto datu budou o zařazení do kurzu zájemci vyrozuměni.

 

Přihláška na kurz: