Základní kurz etikoterapie 2018

je v tuto chvíli již naplněn a běží, tudíž není možno se přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Diagnostika a léčba duševně duchovních příčin nemocí. Kurz nabízí základní informace o principech a možnostech etikoterapie těm, kteří chtějí rozšířit svůj pohled na zdraví o duchovní rozměr. S ohledem na své zaměření je přednostně určen lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, kteří jsou v denním styku s nemocnými (není podmínkou).
Studium etikoterapie je možné za předpokladu, že frekventant zároveň prochází hlubokými proměnami celé své bytosti v duchu etikoterapie. Předpokládá se hluboké vnitřní prožití zásadních změn života, vědomé opouštění ega a jasné nasměrování celého bytí do souladu s duchovními a mravními zákony. To je dlouhodobý a náročný proces.
Kurz je pro opravdové zájemce, kteří touží odnést si do osobního i pracovního života ducha etikoterapie a ne potvrzení o účasti. Je pro ty, kterým není lhostejný nejen jejich vlastní vývoj, ale i vývoj společnosti.

Základní kurz je rozvržen do 2 částí (víkendů) v termínech:
9. – 11. března 2018 a 11. – 13. května 2018
Místo: Hotel Kormorán, K přívozu 24, 257 22 Lštění – Zlenice, Středočeský kraj
www.kormoran-ubytovani.cz
33 km jihovýchodně od centra Prahy

Cena jednoho víkendu ZKE: 2 500,- Kč
Cena za ubytování a stravu: 1 200,- Kč
Kurz je komponován jako celek s ubytováním a stravou.

Zájemci mají možnost přihlásit se formou přehledu o dosavadní praxi a motivačního dopisu s uvedením kontaktních údajů (viz. přihláška) do 31. prosince 2017. Zda i po tomto datu bude ještě volné místo, zjistíte na č. 775 508 587.

Po tomto datu budou o zařazení do kurzu zájemci vyrozuměni.

Pro případné informace volejte: 775 508 587.

Přihláška na kurz: