Aktuality

POSELSTVÍ této doby pro vás:
„Vaše lidské nasměrování posledních let zcela opustilo směr daný božskoduchovními bytostmi. Tím je obecně návrat k Bohu. Lidstvo ale vzývá hmotný zisk. Člověk chce být mocný a nevidí, jak je nemocný. Proto dostal do cesty NEMOC, aby se mohl uvědomit a BEZMOC ji zastavit.
MOCNÝ je BŮH a člověk může být mocný, jen bude-li s Ním v JEDNOTĚ, v JEDNOTĚ se svým BOHEM.“


Nejbližší akce 
24.- 26. 4. 2020  – víkendový seminář Příběnice u Tábora    
13. 5. 2020 – beseda Praha od 18.00 hodin  


Kontakt

telefon: 775 508 587 Jarmila Sikorová
e-mail: info@etikoterapie.info

 

Etikoterapie Mudr Vladimír Vogeltanz

Etikoterapie

se zabývá uzdravováním nemocných vztahů. V nemravných vztazích k sobě a k druhým hledá příčiny nemocí člověka.
Nemoc těla je z tohoto pohledu jen hmotným otiskem nemocné duše, která ještě nenalezla cestu k mravnímu řádu.
Etikoterapeut je jen pasivním zrcadlem, které nabízí duchovní vhled do životní situace nemocného.

Nemocný si sám nachází místo, kde se odklonil od zákona lásky a jednoty. Je-li nalezeno a odstraněno nemocné přesvědčení v nitru a nemocný sám změní životní způsob, může teprve dojít ke skutečnému uzdravení v duši a tím i k vymizení hmotných příznaků v těle.

Etikoterapie neléčí. Je “pouze” pomocí při procesu sebeuzdravování a vědomého duchovního růstu těch, kteří už chtějí převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou a uzdravit se sami. Vzhledem k všeobecnému úpadku mravnosti je etikoterapie cestou uzdravení jedince i celé společnosti. Tím, že si klade za cíl zdraví ducha – duše – i těla, stává se etikoterapie medicínou budoucnosti.

MUDr. Vladimír Vogeltanz

Konzultace

  • Ti z Vás, kteří chtějí najít cestu ze svých konkrétních potíží, přečtěte si před osobní konzultací knihy Co s doktorem.
  • Bližší informace k osobní konzultaci telefonicky na č.: 775 508 587.

Knihy můžete sehnat u následujících prodejců:

Fontána
Horní nám. 5, 772 00 Olomouc
www.fontana.ws

www.fontana-esotera.cz

Vivantis, internetový obchod
www.prozdravi.cz

Neoluxor, síť pražských knihkupectví
www.neoluxor.cz

a další

Vladimír Vogeltanz - Co s Doktorem 1
Vladimír Vogeltanz - Co s Doktorem 2
Vladimír Vogeltanz - Co s Doktorem 3