Sebepoznávací semináře Etikoterapie


Termín: 21. – 23. 9. 2018
Místo: PŘÍBĚNICE

Malšice u Tábora, penzion Příběnice: www.penzionpribenice.cz


Pátek: 18. 00 hod. – zahájení. Neděle: 13.00 hod. – ukončení

V životě někdy přicházejí okamžiky, kdy je nezbytné začít myslet, mluvit a žít úplně jinak než dosud. Učinit ve svém životě  takovou změnu můžete právě na tomto semináři. Zrcadla v podobě ostatních účastníků mají tu moc posílit Vás na cestě od Rozhodování k Rozhodnutí. Ale vlastní rozhodnutí je na Vás. Také se tomu teď říká Transformace.
Jak se rozhodnete?

Cena za seminář: 2 000,- Kč.
Cena za ubytování a stravu: 1 200,- Kč (plná penze, bezmasá)

Podmínkou pro zařazení mezi účastníky je přihláška a současně zaplacení zápisného 500,- Kč
na účet 43-7659890277/0100.
Variabilní symbol: 2018-09-21
Ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Přihláška je závazná, zápisné nevratné.

Doplatek za seminář: 1 500,- Kč na místě, v hotovosti.
+ Za ubytování a stravu: 1 200,- Kč na místě, v hotovosti, přímo penzionu.

Uzávěrka přihlášek: 10. 9. 2018, nenaplní-li se kapacita dříve.
Budou-li po tomto termínu ještě volná místa, zjistíte na t. č. 775 508 587.

Chcete-li být s námi, odešlete vyplněnou přihlášku a současně zaplaťte zápisné na výše uvedený účet.
Děkujeme a těšíme se na Vás.

Vámi uvedené osobní údaje v přihlášce budou sloužit pouze pro potřeby organizátora tohoto semináře.

Nejčastějšími tématy pravděpodobně budou:

  • Nemoci všeho druhu včetně rakoviny a deprese
  • Problém sebeuvědomování a sebevyjádření
  • Strach, nerozhodnost, závislost
  • Hledání životního partnera
  • Změna práce a nová orientace
  • Uvědomění si své ženské (mužské) role
  • Fyzické, psychické i sexuální zneužívání
  • Psychospirituální krize
  • Hledání smyslu života a vztahu k Bohu

Zobrazit přihlášku

Přihláška na seminář