Sebepoznávací semináře etikoterapie


Termín: 30. 11. – 1. 12. 2019
Místo: PRAHA

PRAHA, Kobylisy, Na Stírce 17, Oáza bosých nohou – www.oazabosychnohou.cz


Sobota: 10.00 – 20.00 hodin. Neděle: (pokračování) 9.00 – 14.00 hodin

V životě někdy přicházejí okamžiky, kdy je nezbytné začít myslet, mluvit a žít úplně jinak než dosud. Učinit ve svém životě  takovou změnu můžete právě na tomto semináři. Zrcadla v podobě ostatních účastníků mají tu moc posílit Vás na cestě od Rozhodování k Rozhodnutí. Ale vlastní rozhodnutí je na Vás. Také se tomu teď říká Transformace.
Jak se rozhodnete?

Cena semináře: 2 000,- Kč.
Cena za ubytování a stravu: Seminář je bez ubytování a stravy.
Na oběd chodíme obvykle společně do blízké restaurace.
V Oáze je možné připravit si čaj, kávu – z místních či vlastních zdrojů.

Podmínkou pro zařazení mezi účastníky je přihláška a současně zaplacení zápisného 500,- Kč
na účet 678895143/0800.
Jako variabilní symbol uveďte rok narození a ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Přihláška je závazná, zápisné nevratné.

Doplatek (1 500,- Kč) na místě v hotovosti.

Uzávěrka přihlášek: 20. 11. 2019, nenaplní-li se kapacita dříve.
Budou-li po tomto termínu ještě volná místa, zjistíte na t. č. 775 508 587.

Chcete-li být s námi, odešlete vyplněnou přihlášku a současně zaplaťte zápisné na výše uvedený účet.
Poté Vám Vaše místo na semináři bude potvrzeno.
Děkujeme a těšíme se na Vás.

 

Nejčastějšími tématy pravděpodobně budou:

  • Nemoci všeho druhu včetně rakoviny a deprese
  • Problém sebeuvědomování a sebevyjádření
  • Strach, nerozhodnost, závislost
  • Hledání životního partnera
  • Změna práce a nová orientace
  • Uvědomění si své ženské (mužské) role
  • Fyzické, psychické i sexuální zneužívání
  • Psychospirituální krize
  • Hledání smyslu života a vztahu k Bohu

Zobrazit přihlášku

Přihláška na seminář