Sebepoznávací semináře Etikoterapie


Termín: 2. – 3. 12. 2017
Místo: PRAHA

Oáza bosých nohou – Na Stírce 250/17, Praha – Kobylisy


Sobota: 10.00 – 20.00 hodin. Neděle: (pokračování) 9.00 – 14.00 hodin

V životě někdy přicházejí okamžiky, kdy je nezbytné začít myslet, mluvit a žít úplně jinak než dosud. Učinit ve svém životě  takovou změnu můžete právě na tomto semináři. Zrcadla v podobě ostatních účastníků mají tu moc posílit Vás na cestě od Rozhodování k Rozhodnutí. Ale vlastní rozhodnutí je na Vás. Také se tomu teď říká Transformace.
Jak se rozhodnete?

Cena semináře: 2 000,- Kč.
Cena za ubytování a stravu: Seminář je bez ubytování a stravy.
Na oběd chodíme obvykle společně do blízké restaurace.
V místě je možno si připravit čaj, kávu – z místních či vlastních zdrojů.
Blíže k místu konání: www.oazabosychnohou.cz

Podmínkou pro zařazení mezi účastníky je přihláška a současně zaplacení zápisného 500,- Kč na účet 43-7659890277/0100.
Variabilní symbol: 20171202
Přihláška je závazná, zápisné nevratné.

Doplatek (1 500,- Kč) na místě v hotovosti.

Uzávěrka přihlášek: 27. 11. 2017
Budou-li po tomto termínu ještě volná místa, zjistíte na t. č. 775 508 587.

 

Nejčastějšími tématy pravděpodobně budou:

Nemoci všeho druhu včetně rakoviny a deprese                           Uvědomění si své ženské (mužské) role
Problém sebeuvědomování a sebevyjádření                                 Fyzické, psychické i sexuální zneužívání
Strach, nerozhodnost, závislost                                                     Psychospirituální krize
Hledání životního partnera                                                            Hledání smyslu života a vztahu k Bohu
Změna práce a nová orientace

Zobrazit přihlášku

Přihláška na seminář


Termín: 11. – 12. 11. 2017
Místo: BRATISLAVA

Bratislava, Lýcejná 4, Centrum Radosť


Sobota: 10.00 – 20.00 hodin. Neděle: (pokračování) 9.00 – 14.00 hodin

V životě někdy přicházejí okamžiky, kdy je nezbytné začít myslet, mluvit a žít úplně jinak než dosud. Učinit ve svém životě  takovou změnu můžete právě na tomto semináři. Zrcadla v podobě ostatních účastníků mají tu moc posílit Vás na cestě od Rozhodování k Rozhodnutí. Ale vlastní rozhodnutí je na Vás. Také se tomu teď říká Transformace.
Jak se rozhodnete?

Cena semináře: 2 000,- Kč.
Platba na místě v hotovosti.
Cena za ubytování a stravu: Seminář je bez ubytování a stravy.
Na oběd chodíme obvykle společně do blízké restaurace.

Podmínkou pro zařazení mezi účastníky je zaslání závazné přihlášky.

Uzávěrka přihlášek: 1. 11. 2017
Budou-li po tomto termínu ještě volná místa, zjistíte na t. č. (420) 775 508 587.

Nejčastějšími tématy pravděpodobně budou:

 • nemoci všeho druhu včetně rakoviny a deprese
 • problém sebeuvědomování a sebevyjádření
 • strach
 • nerozhodnost
 • závislost
 • hledání životního partnera
 • změna práce a nová orientace
 • uvědomění si své ženské (mužské) role
 • fyzické, psychické i sexuální zneužívání
 • psychospirituální krize
 • hledání smyslu života a vztahu k Bohu
Zobrazit přihlášku

Přihláška na seminář