Recenze knihy MUDr. Ctibora Bezděka: Záhada nemoci a uzdravení – Etikoterapie II.

Vydáním druhého dílu etikoterapie nakladatelství Fontána Olomouc vzdalo hold jejímu zakladateli – českému lékaři Ctiboru Bezděkovi 44 let po jeho smrti.

Jak je asi člověku, jehož dílo může vyjít až tolik let po jeho smrti? Perly myšlenek, které byly a dlouho ještě budou aktuální, se tak dlouho nemohly zalesknout v plné kráse a obohatit svět.

Podivný osud stíhá Bezděkovu Etikoterapii už od jejího prvního vydání v roce 1931. Tehdy se zdálo, že myšlenky tak čisté, jasné, přesné a úderné musí okouzlit zdravé i nemocné, lékaře i pacienty. Tři vydání prvního dílu Etikoterapie za sebou, dokonce i vydání německy ve Švýcarsku, tomu nasvědčovala. Ale válka a poválečné uspořádání světa jakoby smetly zájem o uzdravení člověka z nitra jeho vlastním přičiněním, jak to hlásá MUDr. Bezděk. Technologie průmyslu akademické jen hmotně orientované medicíny převládly a nezbylo místo na preventivní kultivování člověka – toho nositele zdravého lidství.

A právě o udržení zdraví v lidském nitru a udržení zdravých, tzn. mravných vztahů mezi lidmi v etikoterapii jde především. Při čtení Bezděkových myšlenek nám postupně záhada nemoci nepřipadá už záhadná a jak jedině se můžeme uzdravit, je také zcela jasné. Jenže… Jenže to je možná právě ten „problém“ etikoterapie. Sám a sám je tu člověk na to, aby uzdravil své myšlení a cítění. Když uzdraví svoji duši a začne naslouchat hlasu svědomí, tomu zdravému tichému hlasu v sobě, začne se jím také řídit. Pak také uzdraví své činy a svět mu začne odpovídat i postupným uzdravováním těla. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Teprve člověk mravně zdravý, který zásady etiky uplatňuje na každém kroku v životě, je předobrazem uzdravení celého lidstva, nebo» duch a tělo jedno jsou – a to je právě poselstvím Bezděkovy Etikoterapie.

A tak nás v knize v podstatě lékařské nepřekvapí jednotlivé názvy kapitol či témat, jako jsou Strach, Méněcennost, Stádovitost, Lenost… Stejně samozřejmě se tu setkáme s výklady příčin různých nemocí v kapitolách Epilepsie, Bronchiální astma, Schizofrenie, Nádory, Roztroušená skleróza atd. Najdeme zde i rozbor psychogenních příčin ženských nemocí, neplodnosti či pojednání o významu mateřství a rodiny. Každého z nás se dotýkají témata Pravda, Svědomí, Láska, Víra v Boha či Podstata modlitby – kapitoly, se kterými se v žádných lékařských knihách nesetkáte V tom tkví jedinečnost a nadčasovost Bezděkovy Etikoterapie. Právem jí náleží čestné místo v knihovně každého lékaře. Není-li tomu tak, není to její chyba.

V systému současného jen hmotně orientovaného zdravotnictví však nezbylo pro myšlenky etikoterapie místo. Chtěl-li jsem je dále rozvíjet, musel jsem ze zdravotnictví odejít. Po zhruba desetiletém provozování etikoterapie v praxi mohu platnost myšlenek Dr. Bezděka jen potvrdit.